Vi fiberansluter fastigheter, företag och människor till det digitala samhället och erbjuder ett brett urval av tjänster och möjligheter
Aktuellt just nu i Älvsbyns Stadsnät:
Fiber till Stockfors - Under augusti påbörjas fiberbyggnationerna i Stockfors. Läs mer!
Fibernätet i Salberg är nu klart - Fibernätet i Salberg är driftsatt och fr o m v10 kan de nya kunderna beställa tjänster. Läs mer!
Inkopplingen av Storgatan 7 är nu klar - Fiberinstallationen av Storgatan 7 är nu klar och fr o m v10 kan de nya kunderna beställa tjänster. Läs mer!
Nedstängning av telestationer 2020-2022 - Telia stänger ned ett antal telestationer i Älvsbyns Kommun under 2020-2022. Läs mer!
Observera!
* När ni ska ange vilket nät eller kommunikationsoperatör ni tillhör kan vi ibland gå under namnet IT Norrbottten. Läs mer!
* Felanmälan ska ALLTID göras till er tjänsteleverantör. De har ansvaret för felsökning och åtgärdande, samt att vid behov ta det vidare till driftsorganisationen.
Välj dina tjänster