Vi fiberansluter fastigheter, företag och människor till det digitala samhället och erbjuder ett brett urval av tjänster och möjligheter
Aktuellt just nu i Älvsbyns Stadsnät:
* Uppdaterat 22/12 kl 14.00! * Problem med beställningar i Bredsel och Nybyn! - Problemen är nu lösta. Läs mer!
Fibernäten i Bredsel och Nybyn klara! - Det går nu att beställa tjänster i Bredsel och Nybyn. Läs mer!
Fibernätet i Hällan är nu klart - Fibernätet i Hällan är driftsatt och fr o m 7/7 -21 kan de nya kunderna beställa tjänster. Läs mer!
Nedstängning av telestationer 2020-2022 - Telia stänger ned ett antal telestationer i Älvsbyns Kommun under 2020-2022. Läs mer!
Observera!
* När ni ska ange vilket nät eller kommunikationsoperatör ni tillhör kan vi ibland gå under namnet IT Norrbottten. Läs mer!
* Felanmälan ska ALLTID göras till er tjänsteleverantör. De har ansvaret för felsökning och åtgärdande, samt att vid behov ta det vidare till driftsorganisationen.
Välj dina tjänster